Het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma) wordt in zijn bestaan bedreigd

Dit is een noodnummer van de Newsletter van het CegeSoma. Wij hebben, in het licht van het uitzonderlijke van de situatie, besloten u de Inleiding bij het Berichtenblad dat pas volgende maand verschijnt reeds nu door te sturen. Onze directeur Rudi Van Doorslaer slaakt een noodkreet bij de blinde besparingen die de federale wetenschappelijke instellingen en in het bijzonder het CegeSoma treffen. Maar er zit ook een oproep in vervat aan staatssecretaris Elke Sleurs om tot een dialoog te komen. Het gaat om het voortbestaan van de instelling.

L'existence du Centre d’Etude Guerre et Société (CegeSoma) est menacée

Le texte qui suit est un communiqué urgent du CegeSoma. Vu la situation actuelle, nous avons décidé de vous faire parvenir dès aujourd'hui l'introduction du Bulletin  dont la parution est prévue le mois prochain. Notre directeur, Rudi Van Doorslaer, y tire la sonnette d'alarme concernant les économies aveugles qui touchent aujourd'hui les Etablissements scientifiques fédéraux, et plus particulièrement le CegeSoma. Toutefois, il s'agit également d'un appel au dialogue adressé à la secrétaire d’État Elke Sleurs. Il en va de l'existence de l'institution.