Leeszaal – Gewijzigde uurregeling

Vanaf november 2016 zal de leeszaal doorlopend open zijn van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 16.30 u. Deze nieuwe uurregeling is deze die toegepast wordt bij onze collega’s van het Algemeen Rijksarchief 2 in Brussel. Deze (kleine) vermindering van onze wekelijkse openingsuren kadert ook in de toekomstvisie van het Rijksarchief wat betreft de toegankelijkheid van haar leeszalen.

Conferenties - Wanneer de economie onze gedachtengang bepaalt

De twee herfstconferentie in CegeSoma betreffen de economische geschiedenis van België. Op 16 november zal Luis Angel Bernardo y Garcia (ARA) licht werpen op de rol van de Belgische staat in de economische heropleving van België na de Tweede Wereldoorlog, en vooral op de voedselpolitiek. Op 14 december gaat Kristof Smeyers (University College London) in op de economische geschiedenis van België vanaf de Eerste Wereldoorlog vanuit een geheel nieuw uitgangspunt: heeft België na de Eerste Wereldoorlog een heropleving gekend of is haar economie sinds dan blijven aanmodderen ?

ARCHIEVEN – Voor een betere kwaliteitscontrole van de gedigitaliseerde collecties: het ADOCHS-project

Op 1 november 2016 lanceert het CegeSoma, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), de VUB en de ULB, het project ADOCHS (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector). Dit project is volledig gewijd aan de verbetering van het proces van kwaliteitscontrole van de gedigitaliseerde erfgoedcollecties. Het team heeft de opdracht om, op basis van geschreven en iconografische bronnen, methodologische en technische tools te ontwikkelen om een controle van de kwaliteit van de technische aspecten en van de kwaliteit van de metadata te verzekeren. Anne Chardonnens is belast met dit project in het CegeSoma.

Verschijnt binnenkort - Een nieuwe unieke bronnenuitgave over bezetting en dagelijks leven in Europa tijdens WO II

Het project ‘Societies under German Occupation – Experiences and Everyday Life in World War II’ wil bronnenpublicaties op de markt brengen die de impact van de bezetting op het dagelijks leven voor verschillende lagen van de bevolking, van Noorwegen tot Griekenland, en van Frankrijk tot de Sovjet Unie, tastbaar maken. Deze bronnenuitgave biedt een uniek transnationaal perspectief over een weinig bestudeerd onderwerp. De honderden bronnen van de eerste reeks, gewijd aan de ravitaillering en de voedselschaarste, zijn nu verzameld en becommentarieerd met een oog op een nakende publicatie.