NEW MANAGEMENT for CegeSoma

Sinds 1 mei heeft CegeSoma een nieuwe directeur: Nico Wouters. Met zijn benoeming breekt een nieuwe fase aan waarin de instelling zich, binnen het Rijksarchief, volledig zal kunnen ontplooien als expertisecentrum in publieksgeschiedenis, onderzoek en valorisatie rond de geschiedenis van de twee wereldoorlogen en andere twintigste-eeuwse conflicten.

NIEUW ONDERZOEK – De overgang van oorlog naar vrede in Brussel, 1918

In de komende maanden zal het CegeSoma onderzoek voeren naar de turbulente overgangsfase van oorlog naar vrede aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met het oog op een tentoonstelling voor het BELvue-museum (2018) willen we nagaan hoe de Belgische hoofdstad de laatste maanden van de Duitse bezetting heeft beleefd, en hoe de bezetting er precies tot haar einde kwam. Daarnaast willen we retraceren hoe het Belgische staatsbestel rond diezelfde tijd belangrijke democratische hervormingen onderging. In de tentoonstelling zal het dagelijkse leven van de Brusselaars – dat gekenmerkt was door zowel vreugde als verdriet - een centrale plaats innemen.

TRANSMEMO: New Research on the Memory of Collaboration and Resistance during the Second World War

In september 2017 start het nieuwe onderzoeksproject TRANSMEMO over de manier waarop herinneringen aan het verzet en de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog in België werden doorgegeven van ouders op hun kinderen en kleinkinderen. In het kader van dit project, is het CegeSoma op zoek naar een nieuwe onderzoeker voor twee jaar (deadline kandidaatstelling: 2 juni 2017).

ARCHIEVEN – Project UGESCO : hoogwaardige ruimtelijk-temporele metadata voor de gedigitaliseerde collecties

Op 1 april lanceerde het CegeSoma, samen met een multidisciplinair team (UGent (IT en Geografie), ULB (Communicatietechnieken) en KUL (Letteren) het project UGESCO (Upscaling the Geo-temporal Enrichment, Exploration and Exploitation of Scientific Collections). Het project is volledig gewijd aan de verbetering van de kwaliteit van de ruimtelijk-temporele metadata van de gedigitaliseerde collecties “Beeld & Geluid”.

Open WORKSHOP ‘Scope and Limits of Reconciliation’

Op 29 mei organiseren het CegeSoma en het CECRI (Centre d'étude des crises et des conflits internationaux, UCL) een open workshop met betrekking tot de draagwijdte en de grenzen van verzoening ('Scope and Limits of Reconciliation'). Sandra M. Rios Oyola et Björn Krondorfer zullen over het onderwerp van gedachten wisselen.