Nieuwe publicatie: Transitional Justice and Memory in Europe

Het pas verschenen boek 'Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013)', onder redactie van Nico Wouters, poogt aan de hand van negen casestudies de lange-termijnimpact van overgangsjustitie te onderzoeken.

Historikerdialog 2014

In de loop van 2014 gaan Duitse en Belgische historici vijfmaal met elkaar in gesprek over de Eerste Wereldoorlog, in het kader van de 'Historikerdialog'. Maak kennis met deze boeiende debatcyclus.

Lezing en debat met Filippo Focardi en Bruno Groppo

Op woensdag 26 maart hebben we de historici Filippo Focardi en Bruno Groppo te gast. In het kader van Focardi’s tijdelijke leerstoel aan de ULB zullen zij een namiddag vullen over ‘Europe and its memories. Politics and Cultures of Remembrance since 1989’.

De Oorlogskranten: ook in het Frans!

Het CEGESOMA gaat in zee met de uitgever van ‘De Oorlogskranten 14-18’ voor een Franstalige versie. Binnen enkele weken liggen in alle Brusselse en Waalse krantenwinkels mooi gebundelde Franstalige kranten uit de Groote Oorlog.

Studiedag over WOI en nationale identiteit

Op woensdag 7 mei organiseert het CEGESOMA samen met de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) een studienamiddag over ‘Oorlog en Nationale Identiteit’. Wees welkom en debatteer mee!

De Groote Oorlog in onze archieven

Onze archiefcollecties over de Eerste Wereldoorlog zijn bescheiden, maar bevatten toch enkele waardevolle documenten. De stukken over het dagelijks leven aan het front en in het bezette land zijn beslist de moeite waard.