Publicaties

Er zijn twee nummers verschenen van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Het thematische dubbelnummer in het Engels (2018, 1-2) is volledig gewijd aan Congo tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het daaropvolgende nummer (2018, 3) bevat vier individuele artikelen.

Onderzoek

We maken een stand van zaken van het project ADOCHS (Auditing Digitization Outputs in the Cultural Heritage Sector) over de verbetering van de processen van kwaliteitscontrole van digitale erfgoedcollecties.

Uitnodiging

De partners van UGESCO (een project over nieuwe methoden van valorisering van fotocollecties) nodigen u uit in het CegeSoma op 12 december 2018 voor een testronde van de nieuw ontwikkelde applicaties en het participatieve platform UGESCROWD.

In memoriam Jacques Wynants

Afscheid van een gepassioneerd historicus die vanaf het prille begin een hechte band had met CegeSoma

Tentoonstelling

Profiteer van de komende weken en van de Kerstvakantie om de tentoonstelling ‘Brussel, november 1918. Van oorlog naar vrede ?’ te bezoeken, een productie van CegeSoma /Rijksarchief in het BELvue Museum.