INVENTARIS

De inventaris van het archief van Jacques Wynants, voormalig correspondent van het CegeSoma en vele jaren voorzitter van de vzw Vrienden van het Soma, is zopas verschenen.

ADOCHS PROJECT

Dit project, dat de kwaliteitscontrole van gedigitaliseerde erfgoedcollecties wil optimaliseren, gaat zijn laatste fase in. Er wordt nu een methodologische gids opgesteld met een stappenplan voor de digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen.

ONDERZOEK

Op initiatief van de Provincie Limburg werd bij het CegeSoma een nieuw onderzoeksproject gelanceerd over de het provinciebestuur van Limburg tijdens WO II.

BIBLIOTHEEK

Een nieuwe schenking met werken die van belang zijn voor al wie belangstelling heeft voor het Oostfront en de Waffen-SS-eenheden die daarbij betrokken waren.

LEZING

Hoe hebben geschiedkundigen de voorbije 75 jaar geprobeerd om hun historische “waarheid” over WO II vorm te geven? Bekijk de lezing die Nico Wouters hierover gaf bij de Vlaamse Academie van België op 23 september ll.

PANDEMIE COVID-19

Herinnering aan de inschrijvingsmodaliteiten voor een bezoek aan de leeszaal.