‘Aan de vooravond…’: conferentiecyclus over het jaar 1913 en de start van een herdenkingsgolf

Dit najaar schotelen we u drie conferenties voor. Antoine Prost geeft een inleidende lezing over de herdenkingen van de Grote Oorlog aan de vooravond van de echte ‘kick-off’, Bruno Yammine schetst een stand van zaken van de Vlaamse Beweging anno 1913 en Peter Scholliers sluit af met een lezing over voeding en nationalisme in de Belle Epoque.

Joden en Verzet: tien specialisten aan het woord in Kazerne Dossin

In onze vorige Newsletter kondigden we de studiedag over Joden en Verzet (20 november 2013) al aan. Het programma is intussen gekend. In tien originele bijdragen zullen evenveel specialisten ingaan op allerlei aspecten van de Joodse betrokkenheid in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Historikerdialog over oorlog en stripverhalen

Op 16 oktober organiseert de Universiteit van Luik de eerstvolgende Historikerdialog, een publiek debat tussen Duitse en Belgische historici over de Eerste Wereldoorlog. Susanne Brandt uit Düsseldorf komt vertellen over de oorlog in stripverhalen, Philippe Raxhon en Christophe Bechet (beide ULg) becommentariëren.

Verzetslui verdedigd: het archief Frédéric Eyckhoff

Je moet het maar doen. Advocaat Frédéric Eyckhoff nam tijdens de Tweede Wereldoorlog de verdediging van meer dan 2500 verzetslui op zich. Zijn archieven worden sinds kort beheerd door het Cegesoma.

Nieuw dubbelnummer van het BTNG: een rijke oogst

De nieuwste editie van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis is een 370 bladzijden tellend dubbelnummer. Met zes artikels, tal van recensies en samenvattingen van doctoraten, en een boeiende debatrubriek over historische musea is de academische reflectie over de hedendaagse geschiedenis van België er weer wat rijker op geworden.