Mensenrechten en Koude Oorlog. De paradox van principes

NGO's die voor mensenrechten opkomen nemen een principiële houding aan: ze investeren kostbare tijd en middelen in doelen waar ze zelf geen onmiddellijk voordeel uit halen. Maar om die doelen te bereiken moeten ze deze middelen strategisch inzetten. Bovendien moeten ze met elkaar concurreren voor het binnenhalen van die schaarse middelen. Op woensdag 9 maart 2016 komt Bart De Sutter (UAntwerpen / UGent) deze paradox toelichten.

Neem deel aan het MADDLAIN project !

We willen het digitale aanbod van het CegeSoma, het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek verbeteren. Hiervoor hebben we uw hulp nodig.
Wil u iets kwijt over de digitale collecties? Hebt u een fantastisch idee voor een nieuwe functionaliteit voor de digitale catalogi? Of wil u gewoon uw steentje bijdragen aan dit wetenschappelijk onderzoek ?
Geef ons uw ongezouten mening via onze online enquête!

The Private Cold War in Western Europe

Internationale conferentie in het CegeSoma.arch op 22 maart 2016, in samenwerking met instellingen gespecialiseerd in de studie van geheime diensten en met de leden van de PAI "justice & Populations". De discussie zal zich toespitsen op de activiteit van private anticommunistische netwerken tijdens de Koude Oorlog. Ook de officieuze publiek-private samenwerking en meer bepaald de stay-behind netwerken worden onder de loep genomen.

The First World War in and after 2018?

Op 26 april 2016 co-organiseert CegeSoma een studiedag rond de toekomstperspectieven voor het onderzoek over de Eerste Wereldoorlog. Wat zal er gebeuren met het lopende onderzoek na november 2018 ? Hoe kan alle inzet rond WO I na 2018 duurzaam verankerd worden ? We nodigen u uit hierover mee na te denken via interactieve workshops.