PUBLICATIES – Steden in oorlog, 1914-1918. Wallonië en Brussel

De auteurs van « La Wallonie dans la Grande Guerre » en « Bruxelles ville occupée » verhalen het wedervaren van Walen en Brusselaars gedurende de Eerste Wereldoorlog aan de hand van beelden. Ze onderzoeken hoe foto’s, postkaarten of ook de geïllustreerde pers de grote uitdagingen van deze woelige periode weergeven.
De boeken zijn te koop bij CegeSoma aan de prijs van 20 €.

LEZING - Heeft België al bijna een eeuw een gestolde economie?

Op 14 December 2016 gaat Kristof Smeyers (University College London) in op de economische geschiedenis van België vanaf de Eerste Wereldoorlog vanuit een geheel nieuw uitgangspunt: heeft België na de Eerste Wereldoorlog een heropleving gekend of is haar economie sinds dan blijven aanmodderen ?

BTNG - Nieuw themanummer “De militaire geschiedenis in België tot 1914”

Wat betekent het om vandaag militaire geschiedenis te bestuderen? En waarom is dit belangrijk voor een casus zoals de staat België, die lange tijd neutraal was en slechts een beperkte militaire slagkracht had? De twee jonge gastredacteurs van dit nieuwe themanummer laten zien dat militaire geschiedenis ook voor België een bloeiend onderzoeksgebied is, en veel meer is dan de geschiedenis van veldslagen.

TENTOONSTELLING - 14-18 vanuit een kinderperspectief

De rijkelijk geïllustreerde catalogus van de tentoonstelling « Oorlog in korte broek, 14-18 » brengt het lot van kinderen tijdens de Grote Oorlog opnieuw tot leven. Het boek behandelt eerst in grote lijnen de geschiedenis van kinderen in 1914-1918 en volgt daarna het parcours van zeven jongens en meisjes die de oorlog hebben meegemaakt in België, Duitsland, Rusland, het Ottomaanse Rijk en Australië. De catalogus is bij het CegeSoma te koop voor de prijs van €13.

ARCHIEF - 20.000 nieuwe foto’s van het persagentschap Sipho ontdekt

Onlangs werden niet minder dan 20.000 nieuwe beelden van het persagentschap Sipho ontdekt. Zij zullen het eerste deel van het fonds, bewaard in het CegeSoma, vervoegen. Het fonds bevat reeds 175.000 afbeeldingen met betrekking tot Belgisch en buitenlands nieuws in de periode 1930-1944. Deze foto’s zijn geklasseerd en in digitaal formaat beschikbaar, waardoor ze een grote zichtbaarheid genieten en vaak gebruikt worden om publicaties te illustreren.