LEZING – Magistratuur, verzet en geweld in Brussel 1940-1944

Op vrijdag 24 maart geven we het woord aan historica Jan Julia Zurné (CegeSoma/Rijksarchief). Ze zal spreken over de houding van Belgische magistraten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe reageren zij als de bezetter hun medewerking eist aan de bestrijding van het verzet? En welke gevolgen heeft dit voor de magistraten zelf en voor de verzetsgroepen? Info en inschrijvingen : isabelle.delvaux@cegesoma.be

VERSCHIJNT BINNENKORT - Een duidelijke en toegankelijke gids over de bronnen over de repressie (1944-1960)

Het is voor een leek niet gemakkelijk om de weg te vinden in de archieven die informatie geven over de repressie en de nasleep ervan. Op 18 mei 2017 wordt een gids aan de pers voorgesteld die de lezer een overzicht biedt van de archieven die toelaten het individueel parcours te reconstrueren van wie met de repressie te maken kreeg. De gids, een initiatief van de Universiteit Gent, de ULB, het Rijksarchief en het CEGESOMA vertelt in mensentaal hoe de verschillende bronnen kunnen worden gebruikt.

AANWINST – Archieven van de verzetsorganisatie “De Witte Brigade”

Het CegeSoma bewaart sinds kort de archieven van de Witte Brigade, de enige gewapende verzetsbeweging van een nationale dimensie, gesticht in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit reeds geïnventariseerde fonds met een lengte van een twaalftal strekkende breed biedt een rijke getuigenis van het verzet in bezet België en diens plaats in de naoorlogse samenleving.

NIEUW ONDERZOEK - Bevrijdingsmoorden en de Belgische justitie: de Brusselse casus (1944-1945)

Begin 2017 is historica Jan Julia Zurné bij het CegeSoma begonnen aan een onderzoek naar de reactie van de Belgische justitie op door verzetsgroepen gepleegd geweld tegen (vermeende) collaborateurs tijdens en na de bevrijding. Via dit onderzoek wil ze meer licht werpen op de vraag hoe de rechterlijke macht probeerde de openbare orde te handhaven (of te herstellen) op een moment waarop verzetsgroepen over meer legitimiteit leken te beschikken dan de politie en justitie.