LOKAAL ONDERZOEK

Een verslag van de twee studiedagen voor de lokale onderzoekers uit het noorden en zuiden van het land rond het thema ‘bevrijding’. Ontdek de verschillende presentaties.

WORKSHOP

Op 14 juni organiseerden het CegeSoma en het AMSAB-ISG een workshop over de plundering van bibliotheekcollecties in België door de Nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Patricia Kennedy Grimsted (Harvard University) en Michel Vermote (AMSAB-ISG) presenteerden hun recente bevindingen (cfr. interview).

BLOG BELGIUM WW II

Er zijn intussen een vijftiental nieuwe bijdragen te (her-)ontdekken op de blog van Belgium WW II. Thema’s zijn onder meer de oorlogsherinnering, historisch onderzoek, het gevaar van ahistorische visies op de slag om de Ardennen en hoe we moeilijke thema’s moeten integreren in tentoonstellingen….

PUBLICATIE

Er is een nieuw nummer verschenen van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (2019/1). Met artikelen over de Raad van Vlaanderen (1914-1918), de Nationaal Socialistische huwelijkspolitiek, militaire productie tijdens de Belgische neutraliteitspolitiek en de diplomatieke relaties met het Zaïre van Mobutu.

UITNODIGING

Neem deel aan een studiedag op 3 oktober in het kader van het project ‘Transmemo’ over de familiale herinnering aan verzet en collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vakantie

Onze nieuwsbrief verschijnt niet in juli en augustus, maar uiteraard blijven we u informeren via onze website en onze facebookpagina. We wensen u een fijne vakantieperiode toe !