WEBSITE VAN HET CEGESOMA

Ontdek onze nieuwe website ! Opgebouwd rond drie thema's, met een nadruk op de rijke collecties van het centrum.

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NIEUWSTE GESCHIEDENIS

Een nieuw thematisch dubbelnummer over 75 jaar geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België.

DAG JONGE HISTORICI

We blikken terug op de bijdragen gepresenteerd tijdens een rijke studiedag.

DE SITE BELGIUM WWII EN DE BLOG

Ontdek de vele nieuwe bijdragen en artikelen over de geschiedenis en over vandaag.

STUDIEDAG IN DE SENAAT

Een eerste balans van de studiedag van het CegeSoma op 10 december 2019.

EINDEJAARSLUITING

Overzicht van de sluitingsdagen van de leeszaal en het CegeSoma.