Oorlogskinderen: wanneer conflict leven verwekt

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in bezet België en Duitsland kinderen geboren uit seksuele verhoudingen tussen Belgische vrouwen en Duitse mannen. Zonder de oorlog zouden hun verwekkers elkaar niet hebben ontmoet. Op woensdag 20 april 2016 verwelkomen we Gerlinda Swillen voor een conferentie over wat zowel het onderwerp van haar doctoraal proefschrift is als een persoonlijke geschiedenis. Onlangs promoveerde ze aan de VUB met haar doctoraat “Verwekt door de Tweede Wereldoorlog – Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn. Voorspel – Geboorte – Onthaal”.

Oorlogsenthousiasme : over de aantrekkingskracht van het obscure op intellectueel Europa

Hoe valt de euforie te verklaren die zich meester maakte van kunstenaars, schrijvers, wetenschappers en andere intellectuelen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ? Hoe konden duizenden intelligente, sociaal geëngageerde en vrijgevochten mannen en vrouwen veranderen in militante, oorlogsverheerlijkende radicalen? De Nederlandse historicus Ewoud Kieft buigt zich in Europa 1900- Oorlogsenthousiasme 1918 over deze prangende vragen. Op woensdag 11 mei is hij te gast in het CegeSoma.

Wilt u ook de newsletter van het Rijksarchief ontvangen?

Het Algemeen Rijksarchief is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, die verwerft en bewaart archieven, geeft richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer binnen een overheidsbestuur. Wilt u naast de algemene nieuwsbrief van het CegeSoma voortaan ook de nieuwsbrief van het Rijksarchief ontvangen? Meld u hier aan:

Nieuw nummer BTNG verschenen

Het vierde nummer voor 2015 van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis/is verschenen. Dit nummer is volledig in het Engels. Naast onder meer het overzicht van nieuwe doctoraten bevat dit nummer een artikel van Stefan Huygebaert over het Belgische nationale gevoel na de revolutie van 1848, van Karel Van Nieuwenhuyse en Kaat Wils over de rol van nationale historische narratieven in het Vlaamse onderwijs en van Isabelle Devos en Tina Van Rossem over sch

MADDLAIN enquête: laatste dagen!

Neem deel aan het MADDLAIN project! We willen het digitale aanbod van het CegeSoma, het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek verbeteren. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Geef ons uw ongezouten mening via onze online enquête !

Studiedag over verzoening na oorlog en conflict (Den Haag)

CegeSoma co-organiseert een internationale studiedag rond verzoening in post-conflictsituaties. De studiedag focust zich in hoofdzaak op het spanningsveld tussen het internationale beleid en de verwachtingen en noden van diverse lokale gemeenschappen.
De studiedag vindt plaats in Den Haag op 18 mei 2016 en de voertaal is Engels. Alle praktische en inhoudelijke informatie vindt u in het programma.

Van de katholieke Vlaamse Studentenbeweging naar de collaboratie

De dochter van Piet Meuwissen (1909-1968) heeft onlangs het archief van haar vader bij het CegeSoma neergelegd. Hij was vooral bekend als de leider van de controversiële Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie in 1940-1944.